»  startsida
 
 
»  nyheter
»  fakta om upphovsrätt
»  info om ip-adresser
»  om verksamheten
»  frågor & svar
»  länkar
»  debatt
»  heta stolen
»  kontakta oss
»  om cookies
 
 
 
Dom Biosalongen
Postad 2014-05-30

Den huvudansvarige för Biosalongen dömdes nyligen av Göteborgs tingsrätt till för medhjälp till upphovsrättsbrott. Straffvärdet bedömdes vara sex månaders fängelse men eftersom mannen bedömdes vara lämplig att utföra samhällstjänst dömdes detta ut i kombination med villkorlig dom.

Mannen uppgav under rättegången att de brott han stod åtalad för hade genomförts av en inneboende hos honom som i var i stort sett var en kopia av honom själv. Trots noggranna efterforskningar kunde polisen dock inte hittat några som helst spår av denna kopia och den åtalade fälldes.

Rättighetsalliansen har också krävt ett högt skadestånd av mannen och detta kommer att avgöras i en senare rättegång.

»  Läs mer
 
 
Tillslag mot illegal tjänst i Kanada

Polisen i Kanada har beslagtagit en server tillhörande den illegala fildelningstjänsten sparvar.org. Sparvar var en sluten tjänst med cirka 10 000 registrerade medlemmar. Servern var placerad i Kanada, men verksamheten riktades i huvudsak mot Sverige.

»  Läs mer
 
 
Tillslag mot Swepiracy-uppladdare
Postad 2014-03-03

I fredags genomförde polisen i Malmö ett tillslag mot en av de största uppladdarna på Swepiracy. Tjänsten kräver att man är registrerad och har minst 3 000 användare. Den aktuella personen är en av de tre största uppladdarna på tjänsten och har varit först med att ladda upp drygt 500 filmer och tv-serier. Den misstänkte förnekar brott.

»  Läs mer
 
 
Polistillslag mot illegal fildelare

Polisen gjorde igår ett tillslag mot en man i västra Sverige som har laddat upp flera hundra filmer på den illegala tjänsten Swepiracy. Flera av filmerna hade inte släppts lagligt och ärendet liknar det där Västmanlands tingsrätt i tisdags dömde en man att betala 4,3 miljoner i skadestånd för uppladdning av en film.

Rättighetsalliansen som företräder de drabbade rättighetshavarna har gjort en stort antal polisanmälningar mot individer som fildelar illegalt i publika och slutna tjänster. Skadestånd kommer regelmässigt att krävas och framöver kommer Rättighetsalliansen att agera mot illegal streaming.

»  Läs mer
 
 
Högt skadestånd för illegal fildelning

Västmanlands tingsrätt dömde idag en 28 årig man att betala 4 300 000 kr i skadestånd för att ha delat ut en film. Han dömdes också till villkorlig dom och samhällstjänst i 160 timmar för att ha delat ut 517 filmer. Om fängelse hade valts skulle straffet ha blivit 6 månaders fängelse.

»  Läs mer
 
 
Långt fängelsestraff för pirat
Postad 2013-10-28

Hovrätten för Västra Sverige fastställde i fredags domen mot den man som tidigare dömts för upphovsrättsbrott och annan brottslighet i anslutning till detta till ett års fängelse.

Mannen drev den illegala fildelningstjänsten Powerbits och i likhet med en rad andra illegala tjänster som Pirate Bay, Swefilmer och Tankafetast drevs den under rent affärsmässiga former. Eftersom mannen inte bokförde sina intäkter dömdes han även för bokföringsbrott.

»  Läs mer
 
 
Tillslag mot Undertexter
Postad 2013-07-10

Igår gjorde polisen tillslag mot siten undertexter.se. Husrannsakan utfördes både i Stockholmsområdet och i Helsingborg. På undertexter publicerade piraterna svenska översättningar till mängder av filmer. Det fanns även stora mängder annonser, vilket innebär att innehavaren tjänade pengar på att utnyttja andras verk.

- Det finns flera orsaker till att vi agerar mot undertexter. Dels handlar det ofta om piratöversättningar av filmer som ännu inte haft svensk premiär eller fortfarande går på bio. Dels är översättningarna inte godkända av rättighetshavarna. Se gärna filmerna, men se till att de som skapat dem är de som får betalt, inte pirattjänsterna. På så sätt kan nya filmer finansieras vilket gynnar alla, säger Sara Lindbäck, jurist på Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Tillslag mot Filmfix
Postad 2013-07-08

Polisen gjorde i nyligen ett tillslag mot den illegala tjänsten filmfix.se. Husrannsakan gjordes i den misstänktes bostad samt hos det företag där servern var placerad. Filmfix var en tjänst som tillhandahöll torrentfiler från andra illegala tjänster och var i övrigt uppbyggd som en community. För att ta del av tjänstens hela utbud så krävdes man på en månadsavgift. Den misstänkte medger omständigheterna men förnekar brott. Det material som beslagtogs skall nu analyseras av polisens utredare. Ärendet polisanmäldes av Antipiratbyrån/Rättighetsalliansen som företräder de drabbade bolagen.


»  Läs mer
 
 
Tillslag mot pirat i Göteborg
Postad 2013-02-04

Polisen i Göteborg gjorde i slutet av januari ett tillslag mot en 50 årig man som misstänkts för att ha delat ut stora mängder film genom den illegala fildelningstjänsten biosalongen.net. Mannen bor i Angered och hade polisanmälts av Rättighetsalliansen som företräder de drabbade rättighetshavarna. Mannen medger omständigheterna men förnekar brott. Polisen beslagtog ett antal datorer som nu ska anlyseras av Göteborgspolisen.

»  Läs mer
 
 
Telia ska lämna ut abonnentuppgifter
Postad 2013-01-03

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i Antipiratbyråns/Rättighetsalliansens ärende mot TeliaSonera. Därmed står Hovrättens beslut att uppgifterna ska lämnas ut fast. Även tingsrätten kom fram till samma bedömning. Ärendet gäller abonnentuppgiften om vem som drivit den illegala fildelningstjänsten Swetorrents.

- Rättsväsendet börjar komma ikapp. De senaste månaderna har det kommit flera fall från domstolarna som lett till ansvar för illegala fildelare. Nu kommer vi att gå vidare och se vad nästa steg blir.

»  Läs mer
 
 
Domar mot pirater
Postad 2012-12-20

De senaste dagarna har det kommit två domar, från Gävle tingsrätt och Svea hovrätt, som pekar på en hård bedömning av upphovsrättsbrott. I båda fallen har straffvärdet för medhjälp till upphovsrättsbrott bedömts vara två månaders fängelse. Dock ansåg domstolarna att det fanns särskilda skäl som gjorde att en frivårdspåföljd i form av villkorlig dom och samhällstjänst bedömdes vara lämpligare. Gemensamt för fallen är att man hänvisar till Pirate Bay domen där brott mot upphovsrättslagen är ett brott av sådan art som utgör skäl för fängelse.

»  Läs mer
 
 
Fängelse för scene-pirater i Finland
Postad 2012-11-01

I veckan dömdes tre scene-pirater till fängelse vid Esbo tingsrätt. De dömdes som ansvarige för topsiten Hayabusa, en site som flera välkända releasegrupper hade konton på. En av piraterna var anställd hos en internetleverantör och hade satt upp servern på sin arbetsplats.

»  Läs mer
 
 
Flera illegala tjänster stängda
Postad 2012-10-11

Måndagen den 1 oktober genomförde polisen husrannsakan mot PRQ. När husrannsakan inleddes stängdes PRQ, Pirate Bay och ett mycket stort antal andra illegala tjänster. Av tekniska orsaker varade husrannsakan i två dygn. De illegala tjänsterna var nedstängda under hela denna tid. Strax efter det att PRQ kom upp igen öppnade de flesta av de illegala tjänsterna men ett antal servrar har tagits i beslag bl a Tankafetast. Samtidigt med husrannsakan i Stockholm genomfördes en husrannsakan i Lund mot en stor illegal tjänst.

»  Läs mer
 
 
Bluff sms och fakturor
Postad 2012-08-15

De senaste dagarna har vi blivit kontaktade av flera personer som tror att de fått sms från oss. Avsändaren på sms:en är ”IT BROTT”. Dessa sms kommer inte från Antipiratbyrån. Ni som har fått dessa kan alltså bortse från dem.

Det skickas även ut bluffakturor. Ni som fått dessa bör göra en polisanmälan. Skicka gärna en kopia på fakturan till oss.

»  Läs mer
 
 
Ett års fängelse för pirat

En person som drev en illegal fildelningtjänst under affärsmässiga former dömdes igår av Varbergs tingsrätt till ett års fängelse.

»  Läs mer
 
 
Kvarstad mot Swepiracy pirat
Postad 2012-02-29

Idag hölls kvarstadsförhandling i Norrköpings tingsrätt mot den person som misstänks ha drivit Swepiracy. Vid förhandlingen framkom att den misstänkte har erhållit 750 000 kronor i donationer via den illegala fildelningstjänsten. Rätten beslutade att de tillgångar, på sammanlagt 120 000 kronor, som fanns hos mannen ska tas i förvar. Norrköpings tidningar rapporterar i ärendet.

»  Läs mer
 
 
Internationella tillslag mot svensk pirat
Postad 2012-02-24

Polisen i Sverige och Holland genomförde igår insatser mot den illegala tjänsten Swepiracy som efter Pirate Bay var en av de viktigaste källorna för spridning av piratkopierad svensk film.

»  Läs mer
 
 
Tillslag mot Pirate Bay användare
Postad 2012-02-24

Polisen i Göteborgstrakten genomförde igår en husrannsakan mot en person som misstänks för omfattande illegal fildelning på bland annat Pirate Bay och Shareitall.

»  Läs mer
 
 
Pirate Bay dom startskott för ny kampanj.

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd i målet mot Pirate Bay. Beslutet innebär att domen på mellan 10 till 4 månaders fängelse och 46 miljoner i skadestånd för de ansvariga står fast.

Rättssamhället har sagt sitt och detta är en brytpunkt i den långdragna diskussionen om upphovsrätten på internet. Högsta instans har klargjort att alla som medverkar till brotten, även den som levererar internetförbindelsen får ta sitt ansvar säger, Henrik Pontén jurist på Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Ipred del i Antipiratbyråns nya strategi

Generaladvokaten Niilo Jääskinen tillkännagav i dag sitt förhandsavgörande i målet mellan ett antal ljudboksförlag och ePhone. Innebörden är det att det går att kräva ut personuppgifter från en internetleverantör för att identifiera en abonnent om uppgifterna har lagrats för detta ändamål.
- Dagens beslut var ett väntat steg i rätt rikting men fortfarande är läget oklart. Sverige utmärker sig för ett svagt skydd för kreatörerna och fildelningen ökar. Antipiratbyrån utökar därför sin strategi från att enbart fokusera på källorna för spridningen till att även omfatta de ansvariga för illegala BitTorrent-tjänster. I detta arbeta kommer förhoppningsvis Ipred att var till hjälp säger Henrik Pontén, jurist på Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Tillslag mot BitTorrent tracker
Postad 2011-05-26

En polisutredning pågår mot de ansvariga bakom BitTorrent trackern Xnt.nu. Efter husrannsakningar anhölls två personer och dessa uppges ha gjort vissa medgivanden. Beslag har gjorts i Sverige och Tyskland och tjänsten ligger nere. Antipiratbyrån som tog initiativ till polisanmälan satsar sedan en tid tillbaka allt större resurser på att stoppa illegal fildelning som sker genom BitTorrent.

»  Läs mer
 
 
Polisingripande mot organiserade pirater
Postad 2011-03-07

Under fredagen genomförde polisen en husrannsakan mot en person i Gävle som misstänks vara ansvarig för illegal spridning av film i mycket stor skala. Anmälan hade gjorts av Svenska Antipiratbyrån som samlat bevisning om det nätverk av servrar, ATHF, som mannen ska ha administrerat. Servrarna uppges innehålla drygt 8 300 filmverk samt tv-program och spelprogramvara. Mannen som är i 30 års åldern förnekar brott men beslagen av bland annat en mängd datorer uppges ha stärkt misstankarna.

I förra veckan gjorde polisen ett ingripande mot en person som använde BitTorrent för illegal fildelning av film. Mannen i det ärendet erkände och ett stort illegalt fildelningsnätverk valde därefter att lägga ned verksamheten.

- Det är bra att polisen har ett brett fokus i sitt arbete och kan agera både mot avancerade källorna och illegala BitTorrent-användarna säger Henrik Pontén, jurist på Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Genombrott i arbetet mot illegal fildelning
Postad 2011-03-01

Arbetet med att stoppa den illegala fildelningen tog en ny vändning nyligen i och med att polisen agerade mot en BitTorrent-användare. Svenska Antipiratbyrån hade polisanmält mannen som senare vid förhör erkände brott.

Polisens insats är ett framsteg på flera plan säger Henrik Pontén, jurist på Svenska Antipiratbyrån; ”I det här fallet har ett stort antal filmer kunnat knytas till en viss BitTorrent-användare. Det är så vitt vi vet världens första polisiära insats mot en enskild BitTorrent-användare. Grunden för detta är en välfungerande polis/åklagarfunktion samt vår egen nyutvecklade teknik för bevissäkring i BitTorrent. Vi kommer att driva fler liknande ärenden framöver och kräva skadestånd av dem som fälls i domstol.”

»  Läs mer
 
 
Tillslag mot scenen
Postad 2010-12-16

Polisen i Stockholm beslagtog igår ett stort antal servrar som ingår i FTP-ringen ”Devil” och som misstänks innehålla stora mängder piratkopierade filmer. Sammanlagt genomfördes husrannsakan på 3 olika adresser runt om i Stockholm och ett stort antal datorer beslagtogs. Tillsammans innehöll servrarna över 250 TB olagliga filmer vilket motsvarar tiotusentals filmer. En person har hörts och delgivits misstanke.

Den misstänkte har tillhört den så kallade scenen som är källan för alla piratkopior av film på internet. Ärendet, som är extremt omfattande, har polisanmälts av Svenska Antipiratbyrån.

-Det polisiära arbetet blir allt effektivare och gårdagens tillslag är en klar signal att det inte längre är fritt fram att bryta mot lagarna på Internet säger Henrik Pontén jurist på Svenska Antipiratbyrån. Vårt mål är att stoppa kränkningarna av alla upphovsmän vars verk oavbrutet sprids olagligt.

»  Läs mer
 
 
Fällande dom i hovrätten mot The Pirate Bay
Postad 2010-11-26

Svea hovrätt dömde idag de fyra personerna bakom The Pirate Bay till mellan fyra och tio månaders fängelse samt till 46 miljoner kronor i skadestånd. De nordiska filmbolagen som Antipiratbyrån företräder får hela den summa de begärt i skadestånd.

– Det här är en viktig dom för upphovsmän, för människor som driver lagliga innehållstjänster på nätet och för nätanvändare som vill se en utveckling mot ett bättre Internet utan förtal, hot och olika former av intrång. Att det sker en viss justering av straffet var väntat och fyra till tio månader i fängelse är ett kännbart straff, säger Henrik Pontén jurist på Svenska Antipiratbyrån.

-Respekteras inte denna typ av domar måste lagstiftaren hitta andra vägar för att stoppa brottslingar som fortsätter sin olagliga verksamhet på Internet, säger Pontén vidare.

»  Läs mer
 
 
HD skjuter IPRED avgörande till EU
Postad 2010-09-16

Idag beslutade Högsta domstolen att hänskjuta sitt första ipred-mål till EU. Effekten av beslutet är att det kan komma att dröja ytterligare ett par år innan upphovsrättshavarna kan få reda på vilken abonnent som begått upphovsrättsintrång.

I ärendet har flera ljudboksförlag begärt ut uppgiften om det ip-nummer som går till en server varifrån det sprids mängder med piratkopierade ljudböcker. Internetoperatören har hävdat att ipred-lagstiftningen strider mot EU-direktivet om datalagring.

En försiktigt formulerad Högsta domstol menade att det fanns viss tvekan till om datalagrinsgdirektivet strider mot ipred-lagstiftningen, av det skälet begär man nu in avgörande från EU-domstolen.

- Det är synd att högsta domstolen inte tog beslut i sakfrågan idag och istället valde att skjuta frågan vidare till EU. Vi ser att motsvarande lagstiftning inte ger domstolarna någon huvudbry hos våra nordiska grannar. De som drabbas nu är de svenska upphovsmännen som ännu en gång får ett sämre skydd än sina europeiska kollegor. Sverige var sist i Europa med att implementera ipred lagstiftningen och nu blir vi även sist med att få någon effekt av det skydd lagstiftningen skulle ge våra upphovsmän. Operatörerna hamnar i en svår situation. Det styrs av mängder av direktiv som rör samma områden. Jag hoppas att lagstiftaren ser att det finns ett behov av en genomsyn av lagstiftningen för operatörerna på alla områden, säger Sara Lindbäck jurist på Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Tillslag mot piratsajter
Postad 2010-09-07

Polisen gjorde idag tillslag på ett flertal ställen i 14 europeiska länder inklusive Sverige. Övriga länder som berördes var Belgien, Frankrike, Italien, Kroatien, Norge, Nederländerna, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, Ungern och Österrike.

I Sverige skedde tillslagen på sju olika platser: Malmö, Eslöv, Umeå, på två platser i Eskilstuna och på två platser i Stockholmsområdet.

- Vi vet inte mer än vad som är känt genom medierna. Jag vet att det gäller film, men det är inget av Svenska Antipiratbyråns ärenden. Men de misstänkta tillhör ju den krets som vi är intresserade av, den så kallade Scenen, säger Henrik Pontén på Svenska Antipiratbyrån

Pressmeddelande från åklagarna finns att läsa här.

»  Läs mer
 
 
Pirater anhållna
Postad 2010-06-17

Tre misstänkta filmpirater sitter för närvarande anhållna misstänkta för omfattande upphovsrättsbrott. De tre personerna har varit ansvariga för en så kallad sceneserver vilket är en källa för piratkopior. Denna sceneserver ingick i ett nätverk som betecknades Darkside och tillsammans innehöll 130 terabyte data. Bakom anmälan står Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Telenor upprätthåller blockering av The Pirate Bay
Postad 2010-05-27

Danska Högsta domstolen fastställde nyss att Telenor skall upprätthålla blockering av The Pirate Bay webbplats.

Domstolens resonemang är mycket entydigt i att blockering är en framkomlig väg för rättighetshavare vars rättigheter kränks i så stor utsträckning som i detta fall.

»  Läs mer
 
 
Operatör åläggs att stoppa olaglig fildelning
Postad 2010-05-21

Svea Hovrätt beslutade idag att Black Internet AB, Portlane AB, Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg förbjuds att, vid vite om 500 000 kr, medverka till spridning av ett bestämt antal filmverk och tv-serier genom att delta i driften av fildelningstjänsten The Pirate Bay. Besluten mot Black Internet och Portlane avser förbud att verken sprids genom deras nätverk. Mer information om beslutet finns på hovrättens hemsida

»  Läs mer
 
 
Telia klagar på ipred-beslut
Postad 2010-05-20

Tidigare i veckan beslutade Svea hovrätt att fyra svenska filmskapare hade rätt att få information om vem som driver fildelningstjänsten Swetorrents, där stora mängder svenska filmer sprids olagligt.

Telia meddelade idag att de är missnöjda med utgången i ärendet och att de kommer att överklaga till Högsta domstolen.

- Telia har en affärsmodell där de tjänar stor pengar på illegal fildelning. Istället för att processa mot svenska filmskapare borde de bygga moderna affärsmodeller som gynnar nyskapandet så att de långsiktigt har något att fylla kablarna med. För rättighetshavarna är det dock bra att praxis blir tydlig och klar, säger Sara Lindbäck, jurist på Svenska Antipiratbyrån.

Nu återstår att se om Högsta domstolen lämnar prövningstillstånd i ärendet.

»  Läs mer
 
 
Ytterligare positiva ipred-beslut
Postad 2010-05-

Ännu ett positivt ipred-beslut kom den 19 maj, denna gång från Stockholms tingsrätt.

Tretton rättighetshavare, företrädda av advokat Monique Wadsted, hade begärt ut abonnentuppgifter från internetoperatören Portlane på ett antal ip-adresser till trackern Openbittorrent. Trackern misstänks vara kopplad till Pirate Bay och möjliggör illegal spridning av ett mycket stort antal filmer.

Tingrätten konstaterade att det var sannolikt att upphovsrättsintrång ägt rum från de aktuella ip-adresserna. Den olägenhet det medförde abonnenten att uppgifterna lämnades ut uppvägdes av rättighetshavarnas att kunna beivra intrången. Tingsrätten fastslog att vare sig datalagringsdirektivet eller annan lagstiftning utgjorde något hinder för att uppgifterna skulle lämnas ut. Skyldigheten att lämna ut uppgifterna kopplades till ett vite på 500 000 kr.

»  Läs mer
 
 
Kränkta svenska filmskapare vinner Ipredärende
Postad 2010-05-17

Hovrätten fastställde idag tingsrättens beslut att ett antal svenska filmskapare har rätt att få reda på vem som står bakom fildelningstjänsten Swetorrents där tusentals filmer olagligt läggs ut på Internet. Telia är därmed skyldiga att lämna ut uppgifterna.

- Det är bra att rättsamhället fungerar även i internetmiljön. Tiden när man kommer undan med olagligheter på nätet är på väg bort. Nu återstår att se om Telia återigen väljer att klaga på domstolens tydliga utslag, säger Sara Lindbäck, jurist på Antipiratbyrån.

Ipred har haft en dämpande effekt på den illegala fildelningen. Samtidigt har de lagliga tjänsterna ökat sin omsättning. Den positiva påverkan ipred har haft för filmbranschen skiljer ut Sverige från trenden i övriga Europa.

»  Läs mer
 
 
Danska Högsta domstolen prövar Pirate Bay
Postad 2010-05-17

Den 20 maj behandlar Danska Högsta Domstolen frågan om Tele 2 är tvungna att stänga av Pirate Bays internetförbindelse. Tidigare har dansk domstol beslutat att förbindelsen ska stängas av men interoperatören Tele 2 var missnöjda och klagade. I Tyskland avgjordes nyligen en liknande process där en domstol beslöt att en Internetoperatör måste stänga av Pirate Bays internetförbindelse så länge dessa medverkade till intrång mot ett antal rättighetshavare. Under eftermiddagen den 17 maj stängdes Pirate Bay ned. Liknade processer pågår i Sverige, Holland och Italien.

»  Läs mer
 
 
Nya motgångar för Pirate Bay
Postad 2010-05-13

Pirate Bays juridiska problem fortsätter när verksamheten prövas rättsligt i allt fler länder. Efter flera fällande domar i Sverige och Holland flyttades verksamheten till Tyskland. Där vände sig rättighetshavarna till sex filmer som lades ut olagligt på Pirate Bay till tysk domstol för att få stop på intrången. Eftersom Pirate Bay inte tar hänsyn till domstolsbeslut valde rättighetshavarna att rikta sina krav mot deras Internetleverantör Cyberbunker. Rättighetshavarna fick rätt av domstolen och Cyberbunker förbjuds nu att ansluta Pirate Bay till Internet så länge intrången i de sex filmerna fortsätter.

»  Läs mer
 
 
Ett år med ipred – minskad piratkopiering och ökad försäljning
Postad 2010-04-01

Idag, den 1 april är det ett år sedan ipred trädde i kraft. Många kritiker menade att lagen inte skulle få någon effekt men frågan är om någon annan lag haft så stor effekt i förhållande till hur mycket den har tillämpats. Trots att enbart några fåtal ärenden pågår har antalet personer som fildelar film minskat från1 342 000 till 1 120 000 enligt analysföretaget Mediasvison. Enligt samma analys har genomslaget för lagen har varit massivt 97 procent känner till lagen. Vidare uppger de tillfrågade att den tyngsta orsaken till att de minskat eller helt upphört med illegal fildelning är den ökade risken att bli upptäckt.

»  Läs mer
 
 
Bokförlagen vann mot Rapidshare
Postad 2010-02-25

Ett antal bokförlag vann rättegången mot fildelningstjänsten Rapidshare. I korthet fungerar Rapidshare så att användaren laddar ner materialet direkt från Rapidshares server.

Domstolen i Hamburg kom fram till att Rapidshare var tvungen att ta bort eller spärra tillgängligheten på 148 böcker som fanns upplagda. Domstolen beslutade även att Rapidshare måste vidta förebyggande åtgärder för att hindra att upphovsrättsskyddat material läggs upp på tjänsten i framtiden. Gör de inte det riskerar de böter om 2,4 miljoner kronor.

»  Läs mer
 
 
Polis och åklagare mot immaterialrättsbrott
Postad 2010-02-12

Från 1 januari i år har polis och åklagar en gemensam organisation för bekämpning av immaterialrättsliga brott. Syftet är att genom specialisering effektivisera arbetet. Mer om detta finns att läsa på polisens hemsida.

Till polisens pressmeddelande

»  Läs mer
 
 
Prövningstillstånd Ipred
Postad 2010-02-11

Svea hovrätt meddelade den 11 februari prövningstillstånd i Antipiratbyråns ärende mot Telia. Bakgrunden är att Södertörns tingsrätt beslutade att Telia skulle lämna ut abonnentuppgiften på den kund som drivit webbplatsen Swetorrent där tusentals skyddade verk publiceras olagligt till drygt 20 000 användare. Telia överklagade sedan beslutet till hovrätten.

Ett antal svenska filmbolag har genom Antipiratbyrån begärt att Telia skulle informera om vem som drev Swetorrent. Antipiratbyrån har tidigare informerat ägaren till Swetorrent om intrången men denne har valt att fortsätta med sin verksamhet.

»  Läs mer
 
 
Polistillslag mot musikpirater
Postad 2010-02-02

Idag har polisen gjort tillslag mot personer som misstänks piratkopiera stora mängder musik.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisrazzia-mot-fildelare

»  Läs mer
 
 
Högsta domstolen prövar ipred
Postad 2010-01-25

Idag beslutade Högsta domstolen att ta upp frågan om informationsföreläggande till prövning.

Bakgrunden till ärendet är en FTP-server på vilken det fanns en stor mängd ljudböcker. Ett antal ljudboksförlag begärde att internetoperatören skulle lämna ut abonnentuppgiften på innehavaren till servern.

»  Läs mer
 
 
Två trackers släckta
Postad 2009-12-18

Denna vecka har ytterligare två bittorrent trackers, SweTracker och Piratetorrents, upphört med sin verksamhet. Sedan domen mot the Pirate Bay har flertalet bittorrent trackers i Sverige stängt ner. Ett av undantagen är Swetorrents som trots uppmaningar har fortsatt sin verksamhet. Södertörns Tingsrätt har i december beslutat att informationen om vem som har ip-numret till Swetorrents ska lämnas ut. Beslutet kan komma att överklagas

»  Läs mer
 
 
Ipred fungerar
Postad 2009-12-04

Södertörns tingsrätt beslutade idag att Telia är skyldigt att lämna ut identiteten på den kund som drivit webbplatsen Swetorrent där tusentals skyddade verk publiceras olagligt till drygt 20 000 användare.

Ett antal drabbade svenska filmbolag har genom Antipiratbyrån begärt att Telia skulle informera om vem som drev Swetorrent. Antipiratbyrån har tidigare varnat ägaren till Swetorrent men denne har valt att fortsätta med sin verksamhet.

”Det går inte längre att skydda en olaglig verksamhet bakom ett ip-nummer. Dagens beslut visar att det är den som utsätts för intrång som ska skyddas, snarare än förövaren, säger Sara Lindbäck jurist på Svenska Antipiratbyrån”.

»  Läs mer
 
 
Sweden's leading warezgroups revealed
Postad 2009-10-06

The Swedish Antipiracy Bureau has traced and identified the members of the releasegroups SVENNE and REDCROSS (previously SUBTiTLES). The groups have been the source of a large percentage of the illegal distribution of swedish, as well as forgein movies on the internet for the past ten years. Among the hundreds of movies that the group released are titles such as "Du levande" and "Onskan", and recently "Johan Falk - Vapenbröder" which the group released about two weeks before the DVD-premiere.

»  Läs mer
 
 
Ledande pirat anhållen
Postad 2009-08-26

Polisen i Västerås anhöll tidigare i veckan en man som misstänks för mycket omfattande spridning av piratkopierad film, musik, spel, programvara, musikfilmer, tv serier och böcker. Vid en husrannsakan i mannens hem beslagtogs bland annat en server som enligt Svenska Antipiratbyråns utredning innehöll 90 terabyte upphovsrättsligt skyddat material. Servern har varit en första källa för många piratkopior som senare hamnat på exempelvis på Pirate Bay.

»  Läs mer
 
 
Telia förbjuds att förstöra uppgifter
Postad 2009-08-13

Södertörns tingsrätt har förbjudit Telia att förstöra uppgifter om namn och adress till personen som står bakom swetorrents.org, intill dess att fyra filmbolags ansökan om att få ut dessa uppgifter slutligen prövats.

»  Läs mer
 
 
Filmbolag agerar mot fildelningssajt
Postad 2009-07-27

Fyra filmbolag har vid Södertörns tingsrätt begärt att internetoperatören Telia ska lämna ut uppgifter om den abonnent hos Telia som driver fildelningstjänsten Swetorrents.org. Swetorrents.org innehåller fler än 5 000 upphovsrättsskyddade verk såsom filmer, musik och applikationer.

»  Läs mer
 
 
Positivt beslut i första IPRED-ärendet

Solna tingsrätt har beslutat att en Internetoperatör till fem svenska ljudboksförlag ska utge namn och adress på personen bakom ett IP-nummer som använts för illegal spridning av ljudböcker på Internet. Beslutet var väntat och visar bland annat att den nya lagen, till skillnad från vad Internetoperatören hävdat, inte står i strid med rätten till privatliv, utan tvärtom innehåller ett starkt integritetsskydd.

»  Läs mer
 
 
Antipiratbyrån informerar svenska piratsajter utomlands

Sedan Stockholms tingsrätt meddelade dom i målet mot The Pirate Bay har Antipiratbyrån informerat ansvariga för sajter med motsvarande innehåll och inriktning som The Pirate Bay om domens innehåll och följdverkningar. De som informationskampanjen har riktats mot har uppmanats att upphöra med sin medverkan till upphovsrättsintrång. Upphovsrättsintrången begås och är straffbara i Sverige när informationen finns tillgänglig för svenska Internetanvändare och dessutom publiceras på svenska språket. Serverns geografiska placering är inte avgörande för bedömningen av om gärningarna är straffbara i Sverige. Informationskampanjen har därför riktats mot samtliga betydande bittorrentsajter med svensk målgrupp, oavsett var servern är belägen.

»  Läs mer
 
 
Kraftigt minskat flöde av piratkopierad film på nätet under april
Postad 2009-04-29

April månad har inneburit ett trendbrott för piratkopieringen av film i Sverige. På alla nivåer har piratkopieringen minska samtidigt som de legala tjänsterna öka.

»  Läs mer
 
 
Tydlig dom i Pirate Bay-målet

Stockholms tingsrätt meddelade idag domen mot de åtalade personerna bakom the Pirate Bay. De fyra åtalade döms till vardera ett års fängelse för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

»  Läs mer
 
 
Internationellt polistillslag mot organiserade pirater
Postad 2009-04-23

Polisen i en rad europeiska länder genomförde igår sedan ett flertal samordnade husrannsakningar mot internetpirater.

Ärendet har samordnats av Interpol och utretts av polisen i Storbritannien, Belgien, Sverige och Holland. I Sverige har två personer anhållits och datorutrustning beslagtagits. De misstänkta tillhör den innersta kärnan av organiserade pirater inom den så kallade scenen som systematiskt stjäl film och sprider det på nätet. Svenskarna har haft en ledande roll i verksamheten och den viktigaste delen av gruppens infrastruktur har funnits i Sverige. Runt fyrtio procent av scenens infrastruktur beräknas finnas i Sverige.

»  Läs mer
 
 
Nytt tillslag mot pirater
Postad 2009-03-27

Polisen gjorde nyligen ett nytt tillslag mot piratnätverket SunnyDale som var en stor källa för piratkopior på Internet. Det senaste tillslaget skedde i Järfälla mot en server som bland annat innehöll stora mängder högupplösta BlueRay filmer. Nätverket SunnyDale bestod av drygt 10 servrar med ca 65 terabyte data med piratkopierade filmer, tv-serier, datorprogram och musik. Bland filmerna som fanns på servern långt innan lagligt releasedatum märks svenska storfilmer som exempelvis Arn.

»  Läs mer
 
 
Rekordbeslag av piratkopior

Nyligen gjorde polisen ett tillslag mot en mycket stor källa för piratkopior, en så kallad topsite eller scenserver. Servern låg i Brandbergen söder om Stockholm och ingår i den nordiska FTP-ringen Sunnydale som består av drygt 10 servrar. Servrarna i ringen innehöll ca 65 terabyte data med piratkopierade filmer, tv-serier, datorprogram och musik. Den beslagtagna datorn innehöll motsvarande 16 000 filmer vilket innebär att beslaget är det största någonsin i Sverige. Efter tillslaget mot servern i Brandbergen gick hela ringen ned.

»  Läs mer
 
 
Pirate Bay-rättegången

Rättegången mot Pirate Bay avslutades den 3 mars. Åklagaren presenterade en mycket grundlig stämningsansökan mycket omfattande utredning och Antipiratbyrån, Ifpi och MPA framförde skadeståndskrav på sammanlagt 115 miljoner kr.

»  Läs mer
 
 
Ipred genomröstat

Den 25 februari röstade riksdagen för ipred. Majoriteten var överväldigande med 255 röster för och 34 röster mot. Lagen börjar gälla den 1 april.

»  Läs mer
 
 
Kreatörers rättigheter står på spel i brottmål mot Pirate Bay

Under måndagen inleds brottmålsrättegången mot de fyra personerna bakom Pirate Bay. Åklagare Håkan Roswall har väckt åtal för medhjälp och förberedelse till brott mot upphovsrättslagen. Rättegången berör drygt 30 verk; filmer, musik och dataspel.

»  Läs mer
 
 
Fribiljetter på nätet?

Den 4 december gick regeringen ut med propositionen angående sanktionsdirektivet, vilken i media kallas för ipred. Ipred skulle ha varit infört senast april 2006. Alla andra EU-länder, utom Sverige och Luxemburg, har infört den. Sverige dömdes av EG-domstolen i somras på grund av att direktivet inte implementerats.

En nyhet i förslaget är att man lagt in ett krav på att rättighetshavaren ska visa att ett omfattande antal verk laddas ned från ett visst ip-nummer för att kunna få ut abonnentuppgifterna. Det innebär således en försvagning i förhållande till vilka rättigheter en upphovsman har i den fysiska världen, där det inte finns några fribelopp.

- Det är i och för sig positivt att förslaget nu kommer. Utgångspunkten måste dock vara att samma lagar som gäller i den fysiska världen även gäller på internet. Därför är det förvånande att regeringen anser att andra bestämmelser ska gälla på internet när det gäller upphovsrätt, det känns minst sagt omodernt, säger Sara Lindbäck, jurist på Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
The Pirate Bay blockeras i Danmark

Den 26 november beslutade Östre Landsretten (motsvarande hovrätt) att Pirate Bay även fortsättningsvis ska blockeras för danska användare av internetoperatören Sonofon (tidigare Tele2).

Domstolen kom fram till att Sonofon medverkar till upphovsrättsbrott genom att ge sina kunder tillgång till The Pirate Bays hemsida och att denna därför ska blockeras.

»  Läs mer
 
 
Mer balanserad upphovsrätt

Lagrådsremissen gällande sanktionsdirektivet som kom den 9 oktober ger en bättre balanserad och modernare upphovsrätt. Idag är polisanmälan det enda alternativet för en rättighetshavare som utsätts för intrång genom t ex illegal fildelning. Efter domstolsprövning kan rättighetshavaren få ut information om varifrån intrånget skett och därefter kontakta abonnenten.

Senast april 2006 skulle direktivet ha införts i Sverige. I somras dömdes Sverige av EG-domstolen för att vi fortfarande inte inför direktivet. Under tiden fortsätter den enorma piratkopieringen på nätet.

- Äntligen är sanktionsdirektivet på väg att införas i Sverige. Det ger rättighetshavarna ett alternativ till polisanmälan. Efter att domstol bedömt att ett intrång begåtts ges upphovsmän en möjlighet att kontakta abonnenten. På så sätt ges upphovsmännen en möjlighet att agera brottsförebyggande genom att informera eller varna den som gjort ett intrång. Precis som man kan göra offline. Det är hög tid att upphovsrätten moderniseras även i Sverige och att svenska kreatörer får samma skydd som sina europeiska kollegor.

- I förlängningen hoppas vi även att operatörerna kommer att hjälpa till att förhindra att olaglig verksamhet sker i deras nät. Det är orimligt att de har tar en passiv roll när de vet att deras uppkopplingar är en förutsättning för upphovsrättsintrången på nätet, säger Sara Lindbäck, jurist på Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Sverige fälls i EG-domstolen för bristande upphovsrättslagstiftning

Den 15 maj dömde EG-domstolen Sverige för att inte ha implementerat sanktionsdirektivet i tid.

Sanktionsdirektivet innebär bland annat att den författare, musiker, eller filmare som är utsatt för ett intrång får reda på vem som har begått detta. Kreatören får därmed samma skydd oavsett om intrånget begås på eller utanför Internet. Direktivet skulle varit infört senast april 2006

- Domen visar att Sveriges kreatörer fortfarande har ett sämre skydd än sina europeiska kollegor. I flera av våra nordiska grannländer har motsvarande lagstiftning funnits länge och har visat sig effektiv och rättssäker, säger Sara Lindbäck, jurist på Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Illegal fildelning gav villkorlig dom och dagsböter

Linköpings tingsrätt dömde den 5 maj en 32-årig man till villkorlig dom och 40 dagsböter för att ha delat ut 30 filmer och ca 4600 musikverk. Antipiratbyrån polisanmälde i mars 2006 en person som illegalt fildelade film. Vid husrannsakan fann polis och åklagare att mannen även delade ut stora mängder musik. Målet är det största målet i sitt slag som prövats i Sverige och är därför av principiell viktig betydelse.

- Det är tydligt att domstolen ser allvarligt på det omfattande intrånget som mannen gjort sig skyldig till. Den enorma illegala fildelningen som sker i Sverige orsakar kreatörerna oerhörda skador. I det här fallet har polis och åklagare gjort ett mycket bra arbete som har hållit hela vägen till fällande dom säger Sara Lindbäck jurist på Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Civilrättsligt skydd på nätet

Sanktionsdirektivet som innebär att civilrättsliga åtgärder kan användas av den utsätts för upphovsrättsintrång på nätet skulle ha införts i medlemsländerna senast april 2006. Den 14 mars skrev justitieminister Ask och kulturminister Adolfsson i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet att Sverige inom kort kommer att införa direktivet

- Införandet av detta EU-direktiv är kraftigt försenat i Sverige men vi välkomnar att kreatörerna nu får ett visst skydd på internet. Det är rimligt att upphovsmän som utsätts för intrång även får möjlighet att jobba brottsförebyggande genom att kunna informera eller varna den som bryter mot upphovsrättslagen och här är internetoperatörerna en viktig del av lösningen. Sverige måste följa den europeiska utvecklingen där operatörerna ska vidarebefordra informationsbrev till den som begår intrång. Detta har gett mycket goda resultat i t ex Storbritannien. Sveriges kreatörer måste få samma skydd som sina europeiska kollegor. Den nuvarande situationen med det stora antal intrång är ohållbar för alla som tror på ett fungerande internet, säger Henrik Pontén jurist på Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Åtal mot personerna bakom Pirate Bay

Den 31 januari blev det klart att fyra personer åtalas för medhjälp samt förberedelse till upphovsrättsbrott i samband med Pirate Bay.

Enligt förundersökning har det genom Pirate Bay bedrivits en omfattande ekonomisk verksamhet. Åklagaren har bland annat som skriftlig bevisning åberopat e-post som visar att Pirate Bay har haft en beräknad årlig omsättning om 3 miljoner USD. Av den omfattande e-posten som har beslagtagits framgår att de åtalade har fört ingående diskussioner om hur vinsten skulle fördelas och hur intäkterna gömmas undan utomlands.

En svensk mindre internetoperatör har spelat en mycket aktiv roll i verksamheten och den före detta vd:n och ägaren är en av de åtalade.

De tilltalade har varit noggranna med att registrera alla rättigheter till namnet thepiratebay.

- Vi ser en tydlig trend mot att piratkopieringen blir allt mer kommersialiserad säger Henrik Pontén, jurist på Svenska Antipiratbyrån. Många vill blunda för detta faktum men förundersökningen visar att en välbärgad vd för en Internetleverantör har tjänat pengar som borde ha gått till upphovsmännen. Verksamheten är mycket lönsam och nyligen har Pirate Bay annonserat att man vill nyanställa personal.


»  Läs mer
 
 
Klartecken för att ge svenska kreatörer samma möjlighet till skydd på Internet som i övriga Europa

Den 29 januari kom EG-domstolens dom i Telefonica-målet där domstolen slår fast att Sanktionsdirektivts införande inte står i konflikt med direktivet om behandling av personuppgifter.

- Vi ser dagens utslag i EG-domstolen som mycket positivt. Domstolen skriver uttryckligen att det inte finns något som hindrar den svenska regeringens ambition att införa av Sanktionsdirektivet på samma sätt som redan har gjort i övriga Europa, säger Sara Lindbäck, jurist på Antipiratbyrån.

Dagens domslut, det så kallade Telefonica-målet, handlar om hur den spanska implementeringen av Sanktionsdirektivet ska tolkas i förhållande till implementeringen av ett annat EU-direktiv. Även om domen främst rör spanska förhållanden så skriver EG-domstolen i klartext att det inte finns något hinder för att medlemsstaterna att låta domstolar lämna ut uppgifter till upphovsrättsinnehavare om vem som står bakom ett ip-nummer när ett upphovsrättsintrång kan bevisas.

- Nu finns det inget som hindrar att svenska kreatörer kan få lika bra skydd för sina verk på Internet som i andra länder. Det är en framgång för alla som vill se fler svenska film-, musik-, bok- och dataspelstjänster på nätet och för de som idag eller i framtiden vill jobba inom dessa yrken i Sverige, säger Sara Lindbäck.


EG-domstolen uppmanar Sverige och andra medlemsstater att hitta balansen mellan upphovsrättshavarnas rättigheter och skyddet för personuppgifter – en balans som Sverige inte har då vi har EUs svagaste skydd för upphovsrätt på nätet, något som lett till att vi blivit en frihamn för illegal fildelning. Lagförslaget innebär ett bättre skydd för upphovsrätten men även ett förbättrat integritetsskydd eftersom polisiära tvångsmedel inte behöver användas och kraven på bevisning i domstol blir mycket höga.

»  Läs mer
 
 
Piratserver släckt och fem releasegrupper avvecklade

Piratservern -SOM har släckts ned. Servern innehöll bland annat mycket stora mängder film, spel, musik och böcker. Maskinen var placerade hos ett stort IT-företag. Företagsledningen saknade helt kännedom om dess existens. Servern utgjorde en del av ett europeiskt piratnätverk. Den var en topsite på den s.k. scenen, dvs. källan för den organiserade spridningen av piratkopierat material.

Vidare har de fem releasegrupperna; -INNSYN, -HIGHQUALITY, -SORRY,
-OLDSTYLE, -MOM och -RESORT avvecklat sin verksamhet efter det att Antipiratbyrån avslöjat gruppens ledare och supplier. Grupperna har den senaste tiden varit mycket aktiva och var ursprungskällan till spridningen av hundratals piratkopierade filmer.

Avslöjande och avveckling av releasegrupper och dess siter kommer Antipiratbyrån att fortsätta arbeta mot med ökad intensitet.

»  Läs mer
 
 
Henrik Pontén: “Moderna tider kräver moderna lagar”

Publicerad på Politikerbloggen:

I det teknikpositiva Sverige sätts ofta fildelning och Internet i ett motsatsförhållande till upphovsrätten. Fildelningsteknikens obestridliga fördelar ställs mot det lika obestridliga behovet av nyskapandet av kultur.

Frågan är hur vi utan att hejda teknikutvecklingen kan försäkra oss om en hållbar utveckling av internet så att vi även i framtiden får tillgång till bra böcker, filmer, musik och spel.

»  Läs mer
 
 
Upphovsrätten på Internet

Den 3 september 2007 lämnade Utredningen om upphovsrätten på Internet över sin rapport Justitiedepartementet. Rapporten på knappt fyrahundra sidor lyfter bl.a. fram att det finns ett behov av att utveckla de legala tjänsterna på ett sätt som möter konsumenternas efterfrågan, att det finns ett informationsbehov om upphovsrätten och slutligen fastställs ett behov av att internetoperatörerna tar ett visst ansvar för det som sker på Internet.

länk till utredningen

»  Läs mer
 
 
Försenat lagförslag skyddar kulturen på Internet

Medlemsstaterna i EU är överens om att kulturen är viktig för såväl ekonomi, jobbtillfällen och identitet samt att det är avgörande för nyskapandet att kreatörerna får betalt för sitt arbete. EU arbetar därför för en moderniserad upphovsrätt som ska ge kreatörerna samma möjligheter att skydda sig mot intrång på Internet som i den fysiska världen.

»  Läs mer
 
 
Pirate Bay-pirat dömd i Norge

En 45-årig man dömdes i Fredrikstad tingsrätt för att ha delat ut filmen Pittbullterje på The Pirate Bay. Domstolen dömde mannen till 15 dagars villkorligt fängelse samt att betala 50 000 NOK i skadeståndsersättning till upphovsrättshavarna.

»  Läs mer
 
 
Datainspektionen förlänger Antipiratbyråns undantag

Antipiratbyrån medges förlängt tillstånd av Datainspektionen att hantera ip-nummer. Beslutet gäller t.o.m. utgången av 2008.

Beslutet i sin helhet kan du läsa på Datainspektionens hemsida: http://www.datainspektionen.se/pdf/beslut/2006_APB.pdf

»  Läs mer
 
 
Pirat fick villkorlig dom

En man som begått brott mot upphovsrättslagen dömdes till villkorlig dom av Hovrätten för nedre Norrland.

Mannen tillhörde en warezgrupp (DrinkOrDie – DOD), en grupp personer som på internet ägnar sig åt obehörig duplicering och reproduktion av upphovsrättsskyddad programvara, videospel och filmer. Den aktuella gruppen hade medlemmar i hela världen. Medlemmarna i gruppen hade olika uppgifter. En person försåg gruppen med programvaran, en annan person tog bort kopieringskontroller och säkerhetslås (crackaren). Därefter agerade en person kurir och överförde det modifierade programmet på en FTP-server varefter det distribuerades till andra warez-servrar jorden runt.

»  Läs mer
 
 
22 dömda för olaglig fildelning i Finland

Domstolen i Turku har dömt 22 personer till att tillsammans betala böter samt 420 000 euro i skadestånd (c:a 4 000 000 SEK) till film-, musik- och datorspelsbolag. De dömda personerna administrerade fildelningstjänsten Finreactor, en s.k. bittorrent-tracker. Domstolen fann att administratörerna medvetet skapat tjänsten för att kränka upphovsrättigheter.

»  Läs mer
 
 
Danmark: Hinder att besöka olagliga sidor

I Danmark har Ifpi, musikproducenternas intresseorganisation, fått internet-leverantören Tele2 att tekniskt hindra sina användare att gå till en sida med upphovsrättskränkande innehåll.

Fallet prövades av den danska domstolen och gällde den ryska sidan AllofMP3. Sidan kränker upphovsrättsinnehavarnas rättigheter då den säljer musik för nedladdning utan rättighetshavarnas tillstånd och utan att ge dem någon betalning.

»  Läs mer
 
 
Fildelare fast

Norrköpings tingsrätt dömde i dag en man som olagligt fildelat till åttio dagsböter. Mannen förnekade brottet och skyllde på att han och hans kamrater tillsammans kopplat upp sig på internet via hans ip-nummer. Det kunde därför ha varit någon av hans kamrater som delat ut filmen. Förklaring var enligt domstolen en efterhandskonstruktion. Domstolen fann att den samlade bevisningen i ärendet bl.a. vad mannen sagt i tidigare polisförhör, visade att han gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott.

- Polis och åklagare har gjort ett mycket bra arbete i detta ärende. Domen visar att upphovsrättshavare även fortsättningsvis med framgång kan göra polisanmälningar om de utsätts för brott, säger Henrik Pontén på Svenska Antipiratbyrån.

»  Läs mer
 
 
Tretton miljoner i skadestånd för pirat

Sollentuna tingsrätt dömde nyligen en man att betala drygt 13 miljoner i skadestånd för försäljning av piratkopierade datorspel. Mannen bedrev en under 90-talet en omfattande försäljning av piratkopior som importerades från Sydostasien. Efter en längre tids utredning genomförde polisen flera husrannsakningar och beslagtog stora mängder piratkopior och kontanter. Mannen greps men släpptes i avvaktan på rättegång och flydde till Thailand. De drabbade rättighetshavarna krävde därefter ett skadestånd på drygt trettonmiljoner kronor. Mannen delgavs kraven men svarade inte och tingsrätten dömde honom därför att betala hela beloppet.

»  Läs mer
 
 
Hovrättsdom

Det första fildelningsmålet på hovrättsnivå (tidigare sex tingsrättsdomar, där de åtalade fällts till dagsböter) ledde till ett friande. Hovrätten ansåg att den tekniska bevisningen inte var tillräcklig. Domstolen uttalade bl.a. att det inte framgick av utredningen vilken datorutrustning som den misstänkte hade tillgång till vid den aktuella tidpunkten. Det gick därför inte att fastställa att det IP-nummer som tilldelats den misstänkte gick till hans datorutrustning och att det var den misstänkte som använts sig av datorutrustningen vid den aktuella tidpunkten. Åklagaren har överlämnat domen till riksåklagaren för bedömning om ärendet skall överklagas till Högsta domstolen.

»  Läs mer
 
 
Borås tingsrätt dömer fildelare

Borås tingsrätt dömde två personer, 36 respektive 25 år gamla, till 80 dagsböter för att de hade delat ut varsin film på internet.

36-åringen erkände gärningen medan 25-åringen förnekade att han skulle ha delat ut den aktuella filmen. Domstolen fann dock i båda ärendena att personerna hade delat ut filmerna på internet och att de därmed gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott. Var och en av personerna dömdes till 80 dagsböter.

»  Läs mer
 
 
Content Online

Den Europeiska kommissionen arbetar nu för att göra Europas online-marknad mer konkurrenskraftig. Genom ”Content Online” vill kommissionen främja innovativa affärsmodeller för gränsöverskridande online distribution.

För att höra vad olika aktörer på marknaden anser har kommissionen gått ut med en öppen förfrågan. Frågorna handlar om affärsmodeller (VOD, P2P, streaming etc.), betalningssystem, licenser, rättighetsklareringar, juridiska hinder, releasefönster, piratkopiering m.m.

Svaren som lämnas i frågeformuläret kommer att användas för att ta fram en rapport som beräknas vara klar i slutet av året.

»  Läs mer
 
 
Regeringsutredning om legala tjänster

Regeringen har beslutat att utreda hur utvecklingen av konsumentvänliga lagliga alternativ för tillgång till musik och film kan påskyndas.

I uppdraget ingår bl.a. att främja utvecklingen av lagliga tjänster, att se till att rättighetshavare får betalt för nyttjanden och att samråda med berörda branscher. Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj 2007. Uppdraget finner ni på:
http://www.regeringen.se/sb/d/6863/a/67864

»  Läs mer
 
 
Ny fildelningsdom - 80 dagsböter

En 31-årig man dömdes till 80 dagsböter (16 000 kr) i Handens Tingsrätt för att ha delat ut filmen "Rånarna" på internet.

»  Läs mer
 
 
Bekämpning av upphovsrättsbrott

Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren kommer att satsa ytterligare resurser på att specialisera polis och åklagare för att så effektivt som möjligt bekämpa immaterialrättsbrott, särskilt när brotten sker på internet. Detta framgår av den redovisning som lämnades till regeringen den 15 juni.

»  Läs mer
 
 
Vanliga frågor och svar till Antipiratbyrån

Vad har Svenska Antipiratbyrån gjort mot The Pirate Bay?

Antipiratbyrån har lämnat in en polisanmälan mot personerna bakom The Pirate Bay. Åklagaren har därefter beslutat att inleda förundersökning, vilket den 31 maj föranledde ett flertal husrannsakningar i Sverige. Husrannsakningarna har genomförts och verkställts av polispersonal efter beslut av förundersökningsledaren. Personal från Antipiratbyrån har inte varit närvarande vid någon av dessa husrannsakningar.

»  Läs mer
 
 
80 dagsböter för fildelning

Tingsrätten i Göteborg dömde en 26-åring till 80 dagsböter (16 000 kronor) för att ha delat ut filmen "Rånarna" på internet.

»  Läs mer
 
 
The Pirate Bay shut down

Police made a number of raids today, the 31th of May 2006, on the premises where The Pirate Bay runs its operations. At 12.30 the website, thepiratebay.org, was shut down.

»  Läs mer
 
 
The Pirate Bay nedstängd

Polisen genomförde idag, den 31 maj 2006, en rad husrannsakningar mot lokaler där The Pirate Bay bedriver sin verksamhet. Klockan 12 30 stängdes sidan thepiratebay.org ned.

»  Läs mer
 
 
EU-initiativ för upphovsrätt

På Cannes-festivalens Europadag, den 23 maj 2006, undertecknades den europeiska överenskommelsen Film Online. För första gången har ett betydande antal internationella aktörer inom telekommunikation, Internet och filmproducenter kommit överens om gemensamma principer för att förbättra tillgängligheten av filmer på internet.

»  Läs mer
 
 
400 000 i skadestånd för dansk fildelare

En dansk domstol ansåg att skärmdumpar och fillista från ett fildelningsnätverk (en hubb), kunde användas som bevis för att en person olovligen gjort en stor mängd film och musik tillgänglig på internet. Personen ifråga dömdes därför att betala drygt 312 000 dkk till upphovsrättsinnehavarna, vilket motsvarar ca 400 000 sek.

»  Läs mer
 
 
EU-kommissionens nya förslag mot piratkopiering

För att förbättra det europeiska samarbetet att effektivare bekämpa varumärkesintrång och piratkopiering har EU-kommissionen förslagit ett nytt direktiv som skall harmonisera medlemsstaternas straffrätt på området. Kommissionens vice president Franco Frattini som presenterade förslaget sa att piratkopiering och varumärkesintrång skadar ekonomin och är ett hot mot nyskapande.

»  Läs mer
 
 
Fildelningsdom står fast

Svea Hovrätt beslutade den 5 april att inte meddela prövningstillstånd i målet från Sollentuna tingsrätt som meddelades i november förra året. I tingsrätten dömdes en person för brott mot upphovsrättslagen för att vid ett tillfälle ha gjort filmen ”Den tredje vågen” tillgänglig för allmänheten på internet. Påföljden för brottet bestämdes till 80 dagsböter.

»  Läs mer
 
 
Nya åtal för utdelning

Åklagaren i Borås har väckt åtal mot två män som misstänks för ha delat ut film med fildelningsprogrammet DC++. Männen, en 36-åring och en 24-åring, misstänks för att ha utdelat ”Hip Hip Hora” respektive ”Populärmusik från Viitula“. 36-åringen erkänner medan 24-åringen förnekar utdelningen.

»  Läs mer
 
 
Piratjakt prioriteras

Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten i uppdrag att effektivare bekämpa immaterialrättsliga brott, särskilt när brottet sker på internet.

»  Läs mer
 
 
Frankrike: Ok med kopieringsskydd

Den franska högsta domstolen har beslutat att det inte finns något hinder mot att förse en dvd-film med kopieringsskydd och på så sätt omöjliggöra kopiering för privat bruk.

En person hade köpt en dvd-film som han inte kunde kopiera eftersom den var försedd med kopieringsskydd. Han hävdade att han inte hade fått tillräckligt med information om kopieringskyddet samt att skyddet inskränkte rätten att göra kopior för privat bruk. Tillsammans med en konsumentorganisation stämde han producenten och distributören.

Domstolens avgörande är helt i enlighet med internationella konventioner om upphovsrätt samt Infosoc-direktivets bestämmelser om rättsligt skydd för tekniska åtgärder.

I Sverige är det också förbjudet att kringgå kopieringsskydd och andra tekniska åtgärder som används för att hindra kopiering av t.ex. film. Enligt Regeringen är syftet med förbudet att uppmuntra kreativt skapande, att se till att de som skapar något kan få betalt och att uppmuntra elektronisk handel med upphovsrättsmaterial. Har man köpt en film med kopieringsskydd får man alltså inte ta bort skyddet för att göra en kopia av filmen för privat bruk. Anledningen till detta är att förbudet mot att kringgå kopieringsskydd i annat fall skulle bli verkningslöst. För ytterligare information om svensk upphovsrätt gå till http://www.sweden.gov.se/sb/d/1920.
 
 
Förbud mot dansk internetleverantör

Högsta domstolen i Danmark (Højesteret) har förbjudit en internetleverantör att koppla upp en FTP-server på vilken upphovsrättsskyddat material olovligen lagts ut.
Innehavaren av den aktuella FTP-servern hade gjort sig skyldig till omfattande intrång i upphovsrätten genom att lägga ut musik m.m. utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Rättighetshavarna hade informerat internetleverantören om detta. Domstolen konstaterade att leverantören, i vart fall härefter, agerat i strid mot upphovsrätten.

»  Läs mer
 
 
Tre warez-servrar nedsläckta

Piratservrarna MTS, ELS och The Edge har släckts ned. Servrarna innehöll bland annat mycket stora mängder film och spel. Maskinerna var placerade hos ett företag med en uppkoppling på 1 gigabit per sekund. Storleken på de tre servrarna var sammanlagt 10 terrabyte.

»  Läs mer
 
 
Ännu en fildelare dömd

En 27-årig man dömdes idag av Sollentuna tingsrätt till 80 dagsböter á 220 kronor, vilket innebär 17 600 kr, för brott mot upphovsrättslagen. Mannen hade olagligen gjort filmen ”Den tredje vågen” tillgänglig på Internet utan tillstånd från rättighetshavaren. Mannen är nu den andre personen som under kort tid blivit fälld för olovlig fildelning i Sverige.

»  Läs mer
 
 
Bittorrent-användare dömd till fängelse

En 38-årig man dömdes av en domstol i Hong Kong till tre års fängelse för olaglig fildelning av film. Det var den första domen mot en användare av Bittorrent.

»  Läs mer
 
 
Grokster lägger ned

Grokster, en av världens ledande nätverk för olaglig fildelning, meddelar nu att man omedelbart upphör med sin nuvarande verksamhet. Beslutet grundar sig på en dom tidigare i år från Högsta domstolen i USA som fastslår att Grokster i egenskap av aktiv mellanhand är ansvarig för de upphovsrättsbrott som användarna av Grokster begår.

»  Läs mer
 
 
16000 för olaglig fildelning

En 28-årig man från Västerås dömdes idag av Västmanlands tingsrätt till 80 dagsböter á 200 kronor för brott mot upphovsrättslagen. Mannen hade gjort filmen ”Hip Hip Hora” tillgänglig på Internet utan tillstånd från rättighetshavaren, vilket är olagligt. Mannen hade använt sig av fildelningsprogrammet DC++ som är uppbyggd så att en användare laddar ned filer från andra användare samtidigt som han delar med sig av sina egna filer.

»  Läs mer
 
 
Första fildelarrättegången

Den första rättegången mot en person som misstänks för olaglig fildelning har väckt ett stort intresse hos media. Att ett åtal väcks är ett steg mot en fungerande upphovsrätt på Interntet. I media har det dock givits en ofullständig och delvis felaktig bild av ärendet.

»  Läs mer
 
 
Datainspektionen gör filmpubliken till vinnare

Datainspektionens beslut idag om att ge undantag för Antipiratbyrån att behandla så kallade ip-nummer kommer att skydda upphovsrätten och därmed skapa bättre förutsättningar för nyskapandet av film, TV-spel och annan underhållning.

»  Läs mer
 
 
Piratsite nedsläckt

Piratsiten Blue Crap har släckts ner. Den innehöll mycket stora mängder film och tvserier och var en av de högst rankade i norra Europa. Siten var placerad hos ett IT-företag med en uppkoppling på 1 Gigabit och hade varit igång i vart fall sedan 2003.

»  Läs mer
 
 
Pirat gripen i Göteborg

Polisen i Göteborg kunde nyligen gripa en försäljare av piratkopierade filmer på en marknad norr om staden. Mannen sålde nya filmer till mycket låga priser, exempelvis såldes filmen ”Robotar” för 40 kr.

»  Läs mer
 
 
Viktig norsk dom mot fildelare

Oslo tingsrätt fällde nyligen en 36-årig man för upphovsrättsbrott. Domen är principiellt intressant eftersom mannen fälls för medverkan till andras upphovsrättsbrott utan att dessa åtalats

Mannen hade administrerat tre olika hubbar (sammanslutningar) i fildelningsprogrammet Direct Connect och genom detta skapat de kontaktmöjligheter som krävdes för att andra skulle kunna begå upphovsrättsbrott. Genom de samtalsloggar som hade sparats fann rätten det bevisat att mannen hade kunskap om att upphovsrättsligt skyddat material delades ut inom hubbarna. Mannen fälls inte bara för den tidsperiod för vilken det fanns konkreta fillistor utan även för de tid då det endast fanns konfigurationsfiler som bevis för verksamheten. En av de tre hubbarna hade bara 30-35 användare och var spärrad för utomstående men de personliga banden mellan dessa ansågs vara för svaga för att fildelningen skulle ligga inom "privat bruk".

»  Läs mer
 
 
Positivt beslut i första IPRED-ärendet

Solna tingsrätt har beslutat att en Internetoperatör till fem svenska ljudboksförlag ska utge namn och adress på personen bakom ett IP-nummer som använts för illegal spridning av ljudböcker på Internet. Beslutet var väntat och visar bland annat att den nya lagen, till skillnad från vad Internetoperatören hävdat, inte står i strid med rätten till privatliv, utan tvärtom innehåller ett starkt integritetsskydd.

»  Läs mer
 
 
 
Frågor om musik besvaras företrädelsevis av IFPI Svenska gruppen http://www.ifpi.se

Frågor om nyttoprogram besvaras företrädelsevis av BSA http://www.bsa.org/sweden/

Frågor om pirat TV-dekodrar besvaras företrädelsevis av STOP http://www.stopnordic.com
 
 
 
 
Nyhetsbrev
Registrera
Avregistrera
 
             
 
Svenska Antipiratbyrån 2005-2010. Nättidningen om Antipiracy. Ansvarig utgivare: Björn Gregfelt