»  startsida
 
 
»  nyheter
»  fakta om upphovsrätt
»  info om ip-adresser
»  om verksamheten
»  frågor & svar
»  länkar
»  debatt
»  heta stolen
»  kontakta oss
»  om cookies
 
 
 
Frågor & Svar

Här besvaras frågor som rör Film och sedan Datorspel. Först avges mycket kortfattade svar som sedan efterföljs av mer utvecklade svar i kursiv stil. Notera dock att svaren inte är uttömmande.

FILM


Är det olagligt att ladda ned film från Internet?
- Ja, om filmen har lagts ut på Internet utan rättighetshavarens samtycke.

En fil som innehåller film får bara laddas ned om det är rättighetshavaren som har lagt ut filen på Internet eller om han/hon har samtyckt till att filmen lagts ut på Internet. Den fil som du kopierar ifrån ska vara en laglig förlaga.

Du kan utgå från att rättighetshavaren till film som säljs ute i handeln, visas på bio eller video inte har gett sitt tillstånd till att deras film sprids via fildelningsnätverk som tex Direct Connect, BitTorrent, FTP-servrar etc. Om du skall vara helt säker så kontakta rättighetshavaren.Gör det någon skillnad om jag bara laddar ned film från Internet för privat bruk?
- Nej, samma regler gäller för nedladdning för privat bruk som för annat bruk. Med andra ord är det olagligt att ladda ned även för privat bruk om filmen har lagts ut på Internet utan rättighetshavarens samtycke.

En fil som innehåller film får bara laddas ned om rättighetshavaren har lagt ut filen på Internet eller om han/hon har samtyckt till att filen lagts ut på Internet.

Om en rättighetshavare har tillåtit nedladdning av en film, är då tillåtet att ladda ned filmen från vilket plats som helst?
- Både ja och nej. ”Ja” om rättighetshavaren gett sitt tillstånd till fri nedladdning. ”Nej”, om rättighetshavaren bara gett sitt tillstånd att ladda ned filmen från en viss specifik plats. Då får du bara ladda ned och kopiera från just den plats som rättighetshavare gett sitt tillstånd att ladda ned ifrån.

Bara för att ett filmbolag erbjuder nedladdning av en film mot betalning så är det inte per automatik lagligt att ladda ned denna film från vilken plats från helst. Förlagan måste vara laglig för att du ska få göra en kopia av den.


Är det lagligt att ladda ned/byta filer via fildelningsnätverk, sk Peer-to-peer (P2P)?
- Att filbyta är i sig inte olagligt. Det är däremot olagligt att filbyta, dvs både lägga ut och ladda ned en fil som innehåller film utan rättighetshavarens tillstånd.

Du kan alltid utgå från att rättighetshavaren till film som säljs ute i handeln, visas på bio eller video inte har gett sitt tillstånd till att deras film sprids via fildelningsnätverk som tex Direct Connect, BitTorrent, FTP-servrar etc. Om du skall vara helt säker så kontakta rättighetshavaren.


Men finns det inga rättighetshavare som gett tillstånd till att deras film sprids via vanliga fildelningsnätverk?
- Jo, men du kan inte utgå från att en rättighetshavare till film eller datorspel som sprids via fildelningsnätverk har gett sitt tillstånd till spridningen.

Det ska framgå av omständigheterna att det är en lovlig förlaga som du kopierar och laddar ned ifrån.
En person som laddar ned film eller datorspel från ett fildelningsnätverk kan normalt inte försvara sig med att han/hon var i god tro och trodde att det rörde sig om en laglig förlaga.

Du kan utgå från att rättighetshavaren till ett verk som säljs ute i handeln, visas på bio eller video inte har gett sitt tillstånd till att deras musik/film/datorspel sprids via fildelningsnätverk. Om du skall vara helt säker så kontakta rättighetshavaren.

Så här står det i propositionen till införandet av de nya bestämmelserna i upphovsrättslagen:
”I de flesta fall torde det dock inte råda någon tvekan om förlagan är lovlig eller inte. T.ex. torde det normalt inte föreligga god tro beträffande förlagans karaktär i fall då musik eller film gjorts tillgängligt på Internet via s.k. fildelningsprogram (peer-to-peer) eller på en webbsida som inte är en officiell webbsida för det aktuella skivbolaget eller filmbolaget eller den aktuella artisten”.Men hur ska jag veta om förlagan som jag kopierar ifrån är laglig eller ej?
- Det är upp till dig att ta reda på. En tumregel är att om en produkt inte är gratis off-line så är det inte heller gratis on-line.

Om du vet eller har anledning att tro att det är olagligt material som du laddar ned så begår du brott om du ändå väljer att ladda ned. Om du skall vara helt säker så kontakta rättighetshavaren.

Du kan utgå från att rättighetshavaren till ett verk som säljs ute i handeln, visas på bio eller video inte har gett sitt tillstånd till att deras musik/film/datorspel sprids via fildelningsnätverk. Om du skall vara helt säker så kontakta rättighetshavaren.

Så här står det i propositionen till införandet av de nya bestämmelserna i upphovsrättslagen:
”I de flesta fall torde det dock inte råda någon tvekan om förlagan är lovlig eller inte. T.ex. torde det normalt inte föreligga god tro beträffande förlagans karaktär i fall då musik eller film gjorts tillgängligt på Internet via s.k. fildelningsprogram (peer-to-peer) eller på en webbsida som inte är en officiell webbsida för det aktuella skivbolaget eller filmbolaget eller den aktuella artisten”.

Du ska ha goda anledningar till att tro att rättighetshavaren gett sitt tillstånd, tex om du laddar en fil från rättighetshavarens hemsida.Får jag kopiera film från TV till DVD eller VHS?
- Ja, kopiering för privat bruk är tillåtet om du kopierar från en lovlig förlaga, som i detta fall en lovlig Tv-utsändning.

Däremot får du inte lägga ut filmen på Internet om du inte har tillstånd från rättighetshavaren.


Om jag bara fildelar/laddar ned delar av en film, är det då olagligt?
- Ja, delar av ett upphovsrättsligt verk är också skyddat.

Det skulle ju vara orimligt om det var tillåtet att ladda ned 99% av en film - då skulle man kunna avstå att ladda ned eftertexterna och därigenom kringgå lagen, men så är alltså inte fallet.


Kan jag ladda ned film lagligt?
I Sverige finns i dagsläget SF ANYTIME och flera legala alternativ är under utveckling. Den tekniska utvecklingen av legala alternativ tar tid. Det beror bl.a. på att det är mycket komplicerat och tidsödande att lösa alla avtal mellan alla berörda parter. Men i takt med att efterfrågan av lagliga tjänster ökar så påskyndas processen. Musikbranschen drabbades mycket tidigt av olaglig nedladdning och där har nu flera lagliga nedladdningstjänster tagits fram. Samma utveckling kommer vi att se inom filmbranschen.


Får jag ladda ner tv-program som en privatperson lagt ut på Internet om de redan visats på tv?
Nej, om de nedladdade tv-programmen lagts ut på Internet utan tillstånd från rättighetshavarna så är det olagligt att kopiera. Kopiering för privat bruk är bara lagligt om förlagan är ett lovligt exemplar.


Om jag bränner en skiva av en kompis och han i sin tur laddat ner filmen olagligt från Internet, begår jag en kriminell handling då?
Ja, den förlaga som du kopierar ifrån ska vara en lovlig förlaga.


Påföljder
Vad är straffet för brott mot upphovsrättslagen?
- Maxstraffet är 2 års fängelse, minimum är böter. Dessutom har rättighetshavaren rätt till skadestånd.


DATORSPEL


Är det olagligt att ladda ned datorspel från Internet?
- Ja, om spelet har lagts ut på Internet utan rättighetshavarens samtycke.

Du kan utgå från att rättighetshavaren till datorspel som säljs ute i handeln inte har gett sitt tillstånd till att deras datorspel sprids via fildelningsnätverk som tex Direct Connect, BitTorrent, FTP-servrar etc. Fråga rättighetshavaren om du vill vara säker på om nedladdning av deras produkt är tillåtet eller ej.

Läs mer nedan om säkerhetskopiering.Får jag ladda ned datorspel från Internet för privat bruk?
- Nej, samma regler gäller för nedladdning för privat bruk som för annat bruk. Med andra ord är det olagligt att ladda ned även för privat bruk om spelet har lagts ut på Internet utan rättighetshavarens samtycke.


Om en rättighetshavare har tillåtit nedladdning av ett datorspel, är då alltid tillåtet att ladda ned datorspelet från vilket plats som helst?
- Både ja och nej. ”Ja” om rättighetshavaren gett sitt tillstånd till fri nedladdning. ”Nej”, om rättighetshavaren bara gett sitt tillstånd att ladda ned spelet från en viss specifik plats. Då får du bara ladda ned och kopiera från just denna plats.

Bara för att ett datorspelsbolag erbjuder nedladdning av ett spel så är det inte per automatik lagligt att ladda ned spelet från vilken plats från helst. Förlagan måste vara laglig för att du ska få göra en kopia av den.


Är det lagligt att ladda ned/byta filer via fildelarsystem, sk Peer-to-peer (P2P)?
- Att filbyta är i sig inte olagligt. Det är däremot olagligt att filbyta/ladda ned/lägga ut en fil som innehåller datorspel utan rättighetshavarens tillstånd.

Du kan utgå från att rättighetshavaren till datorspel som säljs ute i handeln inte har gett sitt tillstånd till att deras datorspel sprids via fildelningsnätverk som tex Direct Connect, BitTorrent, FTP-servrar etc. Fråga rättighetshavaren om du vill vara säker på om nedladdning av deras produkt är tillåtet eller ej.


Men finns det inga rättighetshavare som gett tillstånd till att deras datorspel sprids via vanliga fildelningsnätverk?
- Jo, men du kan inte utgå från att en rättighetshavare till film eller datorspel som sprids via fildelningsnätverk har gett sitt tillstånd till spridningen.

Det ska framgå av omständigheterna att det är en lovlig förlaga som du kopierar och laddar ned ifrån. En person som laddar ned film eller datorspel från ett fildelningsnätverk kan inte senare försvara sig med att han/hon var i god tro och trodde att det rörde sig om en laglig förlaga.

Huvudregeln är att kopiering av datorspel är förbjudet. Undantag i lagen finns för säkerhetskopior, men flera kriterier måste uppfyllas för att undantaget skall gälla. Läs mer om säkerhetskopior nedan.

Du kan utgå från att rättighetshavaren till ett datorspel som säljs ute i handeln inte har gett sitt tillstånd till att deras datorspel sprids via fildelningsnätverk. Om du skall vara helt säker så kontakta rättighetshavaren.

Så här står det i propositionen till införandet av de nya bestämmelserna i upphovsrättslagen:
”I de flesta fall torde det dock inte råda någon tvekan om förlagan är lovlig eller inte. T.ex. torde det normalt inte föreligga god tro beträffande förlagans karaktär i fall då musik eller film gjorts tillgängligt på Internet via s.k. fildelningsprogram (peer-to-peer) eller på en webbsida som inte är en officiell webbsida för det aktuella skivbolaget eller filmbolaget eller den aktuella artisten”.


Får jag göra och behålla en säkerhetskopia av mitt originalspel och sedan ge bort eller sälja originalspelet till någon vän?
Nej, man får bara framställa en säkerhetskopia av ett datorprogram om detta är nödvändigt för användningen av programmet eller om säkerhetskopian är nödvändig för den avsedda användningen av programmet. Hittills har inte någon domstol funnit att en säkerhetskopia av ett spel är nödvändigt för att användandet av ett datorspel.

Om du nu överhuvudtaget har rätt att framställa en säkerhetskopia av ett spel så får du inte behålla det om du säljer originalspelet. En säkerhetskopia får nämligen inte användas i något annat syfte än just som säkerhetskopia ifall ett datorprogram kräver detta för att det överhuvudtaget skall fungera. I vissa fall har en försäljare av piratkopierade spel hävdat att det bara var säkerhetskopior, men det argumentet har inte hållit i rättegångarna.


 
Frågor om musik besvaras företrädelsevis av IFPI Svenska gruppen http://www.ifpi.se

Frågor om nyttoprogram besvaras företrädelsevis av BSA http://www.bsa.org/sweden/

Frågor om pirat TV-dekodrar besvaras företrädelsevis av STOP http://www.stopnordic.com
 
 
 
 
Nyhetsbrev
Registrera
Avregistrera
 
             
 
Svenska Antipiratbyrån 2005-2010. Nättidningen om Antipiracy. Ansvarig utgivare: Björn Gregfelt